Escola l’Eramprunya

Ensenyament cooperatiu i potenciació del plurilingüisme

Família i escala, junts per l’educació. Treballem conjuntament i acompanyem les famílies en el procés escolar i educatiu deis seus fills i filles

Ubicada a l’ Av. de l’Eramprunyà 1, és una escola que té 2 línies des de P3 fins a 6é de primària.

L’escola pública l’Eramprunya té dues línies educatives des de P3 a 6e i 439 alumnes. Imparteix angles des de P3 i disposa d’un edifici i espais independents per als infants de P3.

Línia educativa de l’escola: