Institut El Calamot

Un centre per a tothom, un projecte per a cadascú

L’institut escolaritza 1 . 100 alumnes en ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitja i de grau superior

Ubicada a l’avinguda de Joan Carles I 62, disposa de 4 línies d’ESO, 2 línies de Batxillerat i Cicles formatius de les famílies següents:

L’Institut El Calamot proposa un projecte educatiu central en el desenvolupament integral de l’alumne que esdevé el protagonista principal del seu procés d’aprenentatge, i formació com a persona en que l’institut el guia, acompanya i prepara per a l’aprenentatge al llarg de la vida. És un centre inclusiu que fomenta l’equitat i ofereix oportunitats per a l’aprenentatge personalitzat i per al desenvolupament personal i social. Aposta per la innovació i la millora en la qualitat de l’educació.

El centre desenvolupa un sistema educatiu cada vegada més competencial en que els objectius prioritaris són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, entenent-la com el desenvolupament màxim de les capacitats de tots els alumnes.

A més a més, l’lnstitut El Calamot és: