Institut de Bruguers

Un centre amb experiencia, qualitat i innovació educativa

El centre públic d’ensenyament secundari té 3 línies d’ESO i 3 de Batxillerat i és referent de ciutat

Ubicada al carrer Jaume I 4, disposa de 3 línies d’ESO i 3 línies de Batxillerat.

L’Institut de Bruguers, amb més de 50 anys d’història, és referent de servei i qualitat educativa a la nostra ciutat.

El projecte educatiu del centre s’ha anat adaptant a les noves realitats. Es treballa per atendre les necessitats de l’alumnat perquè desenvolupi les apti­tuds i les actituds que li garantiran l’èxit en el seu futur acadèmic i/o professional.

El centre disposa d’un pla d’acció tutorial intensiu per a l’orientació personal, acadèmica i vocacional del nostre alumnat.

L’Institut de Bruguers actualment desenvolupa diversos projectes, com són el Pla d’impuls a la lectura, Parelles lingüístiques, Sharing to Learn. També és centre d’innovació TAC al Baix Llobregat pel projecte de robòtica educativa i impressió 3D, amb una renovació integral de l’equipament tecnològic i la incorporació d’una aula polivalent per potenciar el treball cooperatiu en l’àmbit STEAM.

Participa en el Pla Català de l’Esport, per fomentar la salut i les activitats esportives.

Altres accions que es fan al llarg de l’any són: treballs interdisciplinaris, atenció a la diversitat, Jove Avança. biblioteca escolar, cinefòrum …

En l’àmbit internacional, l’alumnat de batxillerat fa un intercanvi a Noruega plenament consolidat i el viatge d’estudis a Buchenwald, dins del projecte Alumnes contra el feixisme que ha obtingut diversos premis de reconeixement.

Com a centre de referencia d’estudis de batxillerat, el Bruguers n’ofereix 3 modalitats -científic i tecnològic, social i humanístic i filològic- amb 22 matèries optatives per triar que garanteixen l’assoliment del perfil més adequat per accedir a la universitat amb garanties. Així mateix, brinda l’acompanyament de l’alumne des del moment de la matrícula en totes les etapes educatives.

L’Institut de Bruguers pretén fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica. Fomenta el desenvolupament dels valors democràtics, com el respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat.