lnstitut Escola Gava Mar

Un centre en creixement en un entorn privilegiat

Som un centre GEP implicat en el desenvolupament emocional mitjançant el Projecte de Centre Escolta’m i tecnologicament avançat amb les aules digitalitzades

L’institut Escola Gavà Mar és l’únic centre educatiu públic del municipi que ofereix la possibilitat de seguir l’escolarització des de l’etapa d’ educació infantil fins a la finalització de l’etapa d’educació secundaria obligatòria.

El centre es fonamenta en diversos projectes: